X


YOLDAŞ ATASEVEN

Marmara üniv. güzel sanatlar fakültesi resim bölümü Hüsamettin KOÇAN atölyesi 2000 mezunu. Bauhaus: “Makine çağında sanatçının ve sanatın toplumsal işlevi ne olacak?” sorusuna cevap aranması, sanatın hayata entegre edilmesidir. Şantiye ressamı ve dekoratör gereksinimlerine, tasarım ve eskizi aşamasından uygulama ve teslim sürecine kadar yanıt vermeye çalışıyorum.