X


Güvenilirlik, sorumluluk bilinci, cesaret ve uzgörü gibi değerler, orta ölçekli şirketlerin klasik niteliklerindendir. Cellofoam, 1963 yılındaki kuruluşundan bugüne dek yukarıdaki erdemlerin uluslararası ve başarılı bir şirket imajına 21. yüzyılda da aykırı olmadığını kanıtlamaktadır. Yüksek kalite özellikleri, ürün optimizasyonları ve işleme tekniklerindeki iyileştirmeleri sayesinde Cellofoam, en başlardan itibaren laminasyon sektöründe yenilikçi bir ün yapmıştır. Yetmişli yılların sonunda uzmanlık alanını ses yalıtım ve ses absorpsiyon ürünleriyle geliştirmiş ve bu alanda da uzmanlaşarak geliştirdiği sayısız patentle piyasada kendisini hızla kabul ettirmiştir. 2003 yılında şirket yönetimine yeni bir kuşak geçmiş ve bu kuşak şirketin uluslararası yönelimini ve konumunu daha da güçlendirmiştir. 2004 yılında Türkiye’de kurulan yeni fabrikası sayesinde Cellofoam, hızla gelişmekte olan ve gelecek vaat eden bir piyasada da varlık göstermektedir. Yeni malzemelere, kombinasyonlara ve işleme teknolojilerine yönelik yoğun araştırmalarımız böylesine bir çabaya girmemize değdiğini ispatlamış ve örneğin patentli Cello® yöntemi, etkin verimliliği ve kullanım olanakları bakımından benzerleri içerisinde zirvedeki yerini almıştır. Son yıllarda hem yurtiçinde hem de yurtdışında elde edilen ürün patentleri istikrarlı bir geliştirmenin sonucudur. Cellofoam’un geliştirme mühendisleri, son derece geniş bir donanıma sahip bir laboratuvarda çalışmakta ve değişik ölçüm tertibatları ve akustik ve kimyasal tertibatlara sahiplerdir. Uluslararası özel ürün tedarikçisi olarak müşterilerinin üretim proseslerine de dahil olan Cellofoam için üzerinde anlaşılan tarihlere sadakat en yüksek öncelikli ölçütlerden biridir. Cellofoam’ın satış sistemi buna uygun olarak tasarlanmış olup, yapısı ve donanımı itibariyle bunu başarabilmektedir. Şirket dışı görevlerde çalışan müşteri temsilcilerimiz bir haftada beş işgününden dördünde müşteri temsilcilerimiz müşterilerimizi ziyaret etmektedir. Birçok başka branşın aksine şirket dışı görevlerde çalışan müşteri temsilcilerimizin görevleri satış yapmaktan çok makine mühendisleri ve çeşitli alanlardaki mühendislere danışmanlık yapmaktır. En modern ölçüm teknikleri, deneyim ve uzmanlık bilgisine sahip müşteri temsilcilerimiz gürültü kaynaklarının temeline inmektedir. Müşterilerimiz tüm Almanya çapında ve komşu ülkelerde Cellofoam çalışanlarının uzmanlık bilgisinden ve teknik bilgisinden yararlanabilmektedir. Nerede gürültü az ve müşteri memnuniyeti çoksa, orada Cellofoam vardır.