X


FAMO’nun büyümesi değerlerimize olan bağlılığımızın en iyi kanıtıdır. FAMO uluslararası yönlenmelerde ve sürekli büyümede olan bir firmadır. Portekiz'de ki genel merkez ile 4 bölgedeki 36 ülkede mevcuttur. İşletme Politikası Müşteriler ve Piyasalar İnsanları dinleyerek, onların ihtiyaçlarını tanımlayıp ve tavsiyeler vererek, beklentilerin karşılanması ve üstüne çıkması. Kalite ve Organizasyon Süreçlerimiz, politikamız, amaçlarımız ve hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçirerek, yönetim sistemi prosedürlerinin, faaliyetlerimize uygulanacak gerekliliklerin (müşteri,meşru ve yasal) yerine getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi perspektifiyle örgütsel stratejilere rehberlik edilmesi, Çevre Küçük detaylarda, yaşam kalitesini, mevcut ve gelecek nesillere, sosyal ve çevresel sorumluluk doğrultusunda iyileştirmeye katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bizi ciddi bir çevre bağlılığına ve kirliliği önleme konusunu üstlenmeye götürür. Bu görüşü takiben, şirketimiz tarafından belirlenen standartlara sıkı bir şekilde uyum, yasal zorunluluğa basit uyumun ötesine geçer. Teknoloji ve Yenilik Farklı pazarlardaki eğilimlere ve ihtiyaçlara göre ürün / hizmet inovasyonu seviyesinin yükseltilmesinde olduğu kadar organizasyonda, teknolojik iyileştirme ve güncelleme, İş birliği Tüm ortak çalışanlar ve distribütörler arasında büyümeyi, bağlılığı ve motivasyonu teşvik etmek, her geçen gün şirket hedefleri ve amaçları doğrultusunda gelişmek; daha iyi bilgi, mal ve hizmet tedarikini teşvik etmek için sürekli bir işbirliğine dayalı olarak, tüm ortaklarla bağlılık ilişkileri sağlamak, Sonuçlar Verimliliği ve kalite seviyelerini artırmak, yeterli yönetim stratejilerini garantilemek, şirketin karını artırmak ve yeniden yatırım yoluyla büyümeye fon sağlamak. FAMO / Working Together Markamızın Türkiye distribütörü CONNECTION MOBİLYA firmasıdır. www.connectionturkey.com