X


18. yy başlarından itibaren, ekonomik ve kültürel cazibe merkezi olan “Paris”şehri, yoğun göç alarak genişlemeye, ihtiyaçlar neticesinde silueti değişmeye başlar; Aynı dönemde, sanayinin rotası değişmekte ve tarihteki ilk “rulo çinko”üretim tesisi kurulacaktır ve böylece bugünkü VMZINC’in temelleri atılır. İlerleyen teknoloji ve AR-GE’nin çalışmaları ile geleneksel VMZINC® çinko, en iyi kimyasal/ mekanik özelliklere sahip bugünkü alaşımına kavuşturulmuştur. VMZINC® çinko, ISO 9001 kalite standartlarında üretilir, Avrupa normu EN 988’i sağlayacak şekilde % 99.995 saf çinko kullanımını garanti eder ve yandaki oranlarda titanyum ve bakır bileşenler katılarak son alaşım elde edilir. Bu standartların da ötesine geçerek, tüm ürünler, daha yüksek seviyelerde kimyasal ve mekanik özellikleri (eğilme, bükülme, çekme, uzama direnç tolerans değerlerini) karşılayan PREMIUMZINC® kalite sertifikası ile üretilir. Demir dışı bir metal olan VMZINC®, doğal yollarla Co2 ve H2O ile tepkimeye girer ve yüzeyinde hidro-karbonattan oluşan koruyucu tabaka patinayı oluşturur. Böylece atmosfer etkilerine karşı kendini korur, korozyona karşı yüksek dayanım kazanır. Malzeme yüzeyinde oluşabilecek her türlü çizik izi, patina tabakası sayesinde kısa sürede kaybolur. Yüzeyine, boya, lak, vb ekstra kaplama uygulanmasına gerek yoktur. VMZINC®, kırsal alanlarda 120 yıl, deniz kıyısında 70 yıl, endüstriyel şehirlerde 50 yılı aşkın ömre sahiptir. Uzun ömrü ve bakıma ihtiyaç duymaması malzemenin en büyük ekonomik avantajlarıdır.