X


17 Ağustos 1999’ da gerçekleşen, Gölcük büyük depremi ile çelik konstrüksiyon yapılara yönelim artmıştır. O yıllarda yaygın olmayan çelik yapıların hızla yaygınlaşmaya başlaması ile çelik karkaslı yapıların cephe giydirme çözümleri çok büyük önem kazanmıştır. Bu tarihe kadar çelik karkas yapı üretiminde yer alan Erdal Özdemir Consulting co. çelik cephe sistemleri üzerinde de çalışmaya başlamıştır. Çelik yapılarda geliştirdiğimiz çözümleri eş zamanlı olarak betonarme yapılarda da uygulayarak, dış cephe sektöründe cephe mühendisliği ve danışmanlığı çalışmalarımız hızla ivme kazanmıştır. Özellikle amorf formlarda tasarlanan cephe strüktürlerinde, ikinci çelik ve bu ikinci çelik karkas üzerinde cephe detayı çözümleri konusunda yenilikçi çözümler üretilmiş ve uygulanmıştır. Diğer bir uzmanlık alanımız “kinetik cepheler” dir. Hareketli cephe detayı çözümlerinde imalat projesi seviyesinde uygulama zemini oluşturulmaktadır. Cable net çelik halat gergili cephe sistemleri, klasik cephe sistemleri, ve amorf cephe formları çözümlerimiz uygulama esasına dayanır. Dış cephe statiği, rüzgar simülasyonu hesabı ve cephe performans testleri gözetim raporlamaları yapmaktayız. Saha denetimleri ve gözetimleri konusunda Bureau Veritas inspektorlük hizmeti vermekteyiz. Tüm bunların dışında, cephe denetimleri, sorunlu cephe tespit, cephe teşhis ve cephe tedavi çalışmaları yapmaktayız. Özdemir Consulting bu çalışmalara kışça “3T” adını vermektedir. (Tespit, Teşhis, Tedavi) Son olarak, dış cephe ihale dosyası hazırlanması çalışmalarımız ile Özdemir consulting co. çalışmalarını başlıklar şeklinde özetlemiş oluruz.

Referans Projeler