X


Akustik tasarım; mekanlarda konforun sağlanması için önemli bir gerekliliktir. Bu noktada, CE’s tarafından hem mekanın akustik değerlerinin optimize edilmesi amacı ile hacim akustiği tasarımları, hem de mekanlar arası gürültünün kontrolü için gürültü denetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. CE’s Mimarlık Stüdyosu, yüksek lisanslarını bu konu üzerine tamamlamış olan deneyimli ve sertifikalı akustik uzmanı ekibi ile akustik rapor ve akustik proje hazırlamaktadır. Akustik Proje: Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir. Akustik Rapor: Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur. Hacim Akustiği: Performans salonları ve çok amaçlı salonlar gibi mekanların optimum akustik konfora ulaşması için gerekli hesaplamaların yapılması ve mekandaki reverberasyon süresinin kontrol altına alınması adına yapılan çalışmadır. Gürültü Denetimi: Mahaller arasındaki gürültü geçişlerini kontrol altına almak amacı ile yapılan, detay çözümlerinin ve kapsamlı kesit önerilerinin yer aldığı çalışmadır.