X


GFC Güvendiksoy Cephe Danışmanlık 1994 yılından bugüne mimari yapı kabuğu konusunda edindiği tecrübe ve birikimi danışmanlık ve mühendislik hizmetleri olarak yapı sektörünün kullanımına sunmaktadır. Danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin temel hedef ve içeriği cephe tasarımının mühendislik ve detaylandırma olarak doğru kurgulanması, maliyet olarak iyi optimize edilmesi ve kaliteli uygulama noktasında etkin bir şekilde yönlendirici olmaktır. Bu temel hedef ve içerikten hareketle, verilen hizmetler; mimari konseptin oluşması aşamasından itibaren cepheye yönelik teknik şartname ve keşif formatı hazırlanması, prensip sistem kesit ve detaylarının üretilmesi, cephe işleri için ihaleye giren cephe yüklenicisi firmaların tekliflerinin teknik yönden değerlendirilmesi, cephe yüklenicisi firmaların uygulama projelerinin kontrolü, cephe elemanlarının üretiminin ve cephe işlerinin saha uygulamasının raporlanması olarak özetlenebilir. GFC aynı zamanda cephe mühendisliğinin ülkemizde akademik bir platforma oturtulması ve kurumsallaşması yönünde de faaliyet ve girişimlerde bulunmakta ve üniversiteler ile çalışmalar yürütmektedir.

Referans Projeler