X


image banner

KELİMELERİN PEŞİNDE

EMRE ÖZER
E
mek               Meslek
M erak              Devamlı öğrenmek
R ekabet          Hırs
E leştiri            Vazgeçilemez ve zor kabul edilir

Ö zgüven         Bilgelik
Z aman            Nakit
E debiyat         Şiir
R üya               Kontrol edilemeyen

 

TAYFUN TULGAN
T
ecrübe          Zaman, vakit
A maç              Başarı
Y azçiçeği        Sarı
F elsefe           Gerekli
U zak               Hiçbir yer
N üans             Kalite

T ekir                 En sevdiğim
U yum               Zorunluluk
ezzet             Her zaman
G üven              Eşim
A rkadaş           Bolca
N adir               Ustalık gerektiren

DİĞER RÖPORTAJLAR