X

AURA-İSTANBUL, 2019 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

image banner


AURA-İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin 23 Eylül tarihinde başlayacak ve 17 hafta boyunca devam edecek olan sertifika programı için son başvuru tarihi 5 Eylül 2019. 2019 Güz Dönemi “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” yürütücülüğünü ise Boğaçhan Dündaralp ve Hakan Tüzün Şengün üstleniyor.

AURA-İstanbul Güz Dönemi Sertifika Programı, mimari ve kentsel tasarım sürecini hem teorik, hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor. Başta mimarlık, şehir planlaması, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve plastik sanatlar bölümleri olmak üzere ilgili disiplinlerin lisans derecesine sahip olmak ise başvuru için ön koşul oluşturuyor.

Stüdyo Yürütücüleri:

Programın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, geleneksel mimari stüdyo pratiklerinin sınırlarını aşarak, güncel kentsel meselelere disiplinler arası bakış açısı ile yaklaşıyor. 2019 Güz Dönemi “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” yürütücülüğünü ise Boğaçhan Dündaralp ve Hakan Tüzün Şengün üstleniyor.

Program İçeriği:

Stüdyo yürütücüleri Boğaçhan Dündaralp ve Hakan Tüzün Şengün, dönemin ana temasını "TECHNE" olarak tarifliyor:

TECHNE
"Yapı, mekân ve hayat için bedenleşirken tektonik, bu oluşun özünü ifade eder. Bu fiziksellik ve madde dünyasını var eden insan bağlam, içerik, madde ve uzam ile bunu biçimlendirir, ölçülebilir kılar, zamansallık ve konum kazandırır. Mimarlık alanında tektonik, mimari bir dil ve gramerin kuruluşu bağlamında ele alınabileceği gibi neden/sonuç ilişkilerinin ötesinde, yapının poetikasına dair bir içeriğin kurucu ögesi de olabilir. Bu çerçevede dönemin temasını mimari yapının tektonik gramerine dair araştırmacı / deneysel süreçler üzerine kurmak ve mimarlık edimini bu poetik varoluşu içinde ele alarak mimari yapının biçimlenişine dair araçlar ve kaynaklar ekseninde ele almak istiyoruz."

Grup çalışmalarına paralel olarak, katılımcılar kendi ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda İstanbul’a ilişkin proje ve araştırma konusunu netleştirip, stüdyo yürütücülerinin danışmanlığında, çalışmalarını geliştirme fırsatı bulacaklar. Dönem sonunda, tüm çalışmaların izlenebileceği bir sergi kurulacak. Sergi sürecinde ise katılımcılar tekrar sergi tasarımı ve organizasyonu için grup halinde çalışacak.

Katılımcılardan programın dinamik yapısına uyum sağlamaları ve tüm dönemde tam zamanlı yer almaları bekleniyor. Başvurular arasından seçilecek tüm katılımcılar ücretsiz olarak programda yer alma hakkı kazanacak.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.