X

ODAKULE PASAJI ULUSAL TASARIM YARIŞMASI

image banner

“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması”, İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal tasarım yarışmasıdır.

“İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması”, yarışmaya konu olan tasarım alanının kamusallığını yeniden yorumlayarak çağdaş̧, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması anlayışı çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma konusu özelinde; güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

JÜRİ ÜYELERİ
Danışman Jüri Üyeleri

İrfan Özhamaratlı (İSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)
Memduh Hacıoğlu (İSO Meclis Onur Üyesi)
Nazmi Durbakayım (Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Yapı)
Prof. Dr. Neslihan Pala (Heykel Bölüm Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Selçuk Tecimen (Bilgisayar Mühendisi)

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Murat Gül (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)- Jüri Başkanı
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ece Ceylan Baba (Mimar, Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Bingöl (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)
Dr. Öğretim Üyesi Beyza Şat Güngör (Peyzaj Mimarı, Özyeğin Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Gülname Turan (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi)
Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)
Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sayın (Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Raportörler
Cevriye Bağdatlı (Uzman, İSO Kurumsal İletişim)
Özgür Esra Kahveci (Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi)
 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Ödüller
1.Ödül               50.000 TL
2.Ödül               35.000 TL
3.Ödül               20.000 TL

Mansiyonlar
1.Mansiyon      10.000 TL
2.Mansiyon      10.000 TL
3.Mansiyon      10.000 TL
4.Mansiyon      10.000 TL
5.Mansiyon      10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun
duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 12 Kasım 2018
Soruların İletilmesi için Son Tarih: 14 Aralık 2018
Soruların Yanıtlarının İlanı: 18 Aralık 2018
Tasarımların Teslim Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2019 saat 17:00’ye kadar
Kargo ile Gönderilen Tasarımların Son Kabul Tarihi ve Saati: 14 Şubat 2019 saat 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 22 Şubat 2019
Sonuçların İlanı: 26 Şubat 2019

Düzenleyen Kuruluş: İstanbul Sanayi Odası
Ayrıntılı Bilgi: Odakule Pasaj Yarışması