X

FAMO - CE

Dışavurumculuk, provokasyon, sürpriz, oran, çeşitlilik, ruh, duygu, madde, deney, çözüm! Ve hacimler, şekiller, malzemeler ışıkla oynamaya başladıklarında, duyguları üretmeli, ruh ve uyumla sonuçlanan alanlara yol açmalıdırlar. CE, estetik provokasyonlar, zarif hacimler ve zamansız, küresel çözümler, işlevsel çeşitlilik ama çoğunlukla ilham arasında bir yoldur. Tasarım : Aitor Garcia de Vicuña