X

ONTO - ENKAPSÜLE PANEL

Yükseltilmiş döşeme sistemleri kablolama, ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının yoğun olarak zeminde kullanıldığı mekanlarda gerek duyulan, tüm estetik ve foksiyonel koşulları sağlayan sistemlerdir. Böylelikle sistem, gerek duyulduğunda, defalarca müdahale imkanı yaratır. Onto yükseltilmiş döşeme sistemleri, kullanıcının ihtiyacına yönelik farklı yükseklik ve yük gereksinimlerine cevap verebilmektedir ve kullanışlı olduğu kadar estetik olmasını da sağlamaktadır. Enkapsüle panellerde iç dolgu malzemesi olarak Kalsiyum Sülfat (CaSO4) ve yonga levha alternatifleri kullanılmaktadır. Enkapsüle panelde iç dolgu malzemesinin dört bir tarafı 0,5mm galvanize çelik ile kaplanmaktadır. Bu yöntemle panelin dayanımı ve taşıma kapasitesi artmaktadır.